احسان هوشمند: کدام زبان؟کدام برنامه/ آیا در مدارس چریک قوم گرا تربیت خواهیم کرد؟

احسان هوشمند، پژوهشگر حوزه مطالعات قومی‌ در گفتگویی با مهرنامه پیرامون بحث آموزش زبان مادری که چندی پیش از سوی

بیشتر بخوانید

نخبگان محلی، جهانی سازی و رویای فدرالیسم

نخبگان محلی، جهانی سازی و رویای فدرالیسم دکتر محمدرضا خوبروی پاک تو وطن بشناس ای خواجه نخست (مولوی)    

بیشتر بخوانید

معرفی کتاب “قومیت وقومیت گرایی در ایران؛افسانه و واقعیت” – نوشته دکتر حمید احمدی

 معرفی کتاب “قومیت وقومیت گرایی در ایران؛افسانه و واقعیت”           نویسنده: دکتر حمید احمدی ناشر: نشر

بیشتر بخوانید