مرخصی حسین شهریاری از پیشکسوتان پان ایرانیست

حسین شهریاری از پیشکسوتان حزب پان ایرانیست در حالیکه روزهای پایانی محکومیت یکساله و نیم خود را سپری می نمود بر اساس ماده 219 آیین نامه سازمان زندانها به مرخصی منجر به پایان دوره آمد .
ایشان که در 5 مهر 1388 بازداشت و به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند بر اساس حکم صادره شان به 18 ماه حبس تعزیری محکوم بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.