داریوش همایون، سیاستمدار کهنه کار درگذشت

داریوش همایون روزنامه نگار و وزیر پیشین اطلاعات و جهانگردی در حکومت محمدرضا شاه پهلوی، شامگاه جمعه در ۸۱ سالگی، در ژنو سوئیس درگذشت.
آقای همایون در پی ضایعه مغزی، چند روز اخیر را در بیمارستان، و در حالت کما به سر برده بود.

براساس اطلاعیه مطبوعاتی «حزب مشروطه ایران» داریوش همایون، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی پرسابقه، در ساعت ۱۱ شامگاه جمعه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ در ژنو (سوئیس) درگذشت. آقای همایون از روزنامه‌نگاران بنام کشور و در دولت‌های هویدا و آموزگار وزیر اطلاعات و جهانگردی بود.

دیدگاه شما چیست؟