حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی تنها هزینه ۱۰ روز کارگران را تامین می کند

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران روز شنبه گفت که کارگران با دریافت حداقل دستمزد ۷۱۲هزار تومانی نمی توانند هزینه زندگی بیشتر از ۱۰ روز خود را تامین کنند.

به گزارش سازمان جوانان پان ایرانیست به نقل از  مهر، غلامرضا عباسی اشاره کرد که مصوبه شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی در سال جاری در برخی کارگاه ها رعایت نمی شود و رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان برای هر ماه به کارگران آن واحدها پرداخت می شود.

بر اساس این گزارش،‌ طبق محاسبات گروه های کارگری، هزینه ماهیانه یک خانوار چهار نفره در شهرها حدود سه میلیون تومان است.

دیدگاه شما چیست؟