بازداشت های گسترده در عربستان سعودی

به گزارش شیعه آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی العالم گزارش داد: نیروهای عربستانی در دو هفته گذشته تا کنون شماری از جوانان منطقه قطیف و عوامیه را در مراکز بازرسی برپا شده توسط نیروهای امنیتی در ورودی های این شهر ها دستگیر کردند .

این دستگیری ها در راستای افزایش فشارها از سوی نیروهای امنیتی عربستان بر تظاهرکنندگانی انجام می شود که در چندین شهر عربستان برای انجام اصلاحات در کشور به صورت مسالمت آمیز اقدام به برگزاری تظاهرات کرده اند..

دستگیری های هدفمند اخیر براساس اندیشه دستگیری جوانان شاغل در شرکت های بزرگ و همچنین دستگیری چندین معلم با هدف اخراج غیر مستقیم آنها از مشاغلشان انجام می شود تا از طریق تهدید به قطع منبع درآمد افرادی که خواستار دستیابی به حقوق مدنی هستند به آنها فشار وارد آید.

دیدگاه شما چیست؟