بی خبری از وضعیت شاهین زینعلی

علی رغم گذشت بیش از ۴ روز از بازداشت سرور شاهین زینعلی از وضعیت ایشان خبری در دست نیست و تا کنون هیچ تماس تلفنی پس از بازداشت نداشته اند, از اینرو خانواده ایشان و همرزمانشان به شدت نگران وضعیت وی بوده و برای این مبارز, این آزاده ی ایرانپرست,آرزوی سلامتی و مقاومت و ایستادگی داریم.


مجموعه فعالان حقوق بشر…شاهین زینعلی بازداشت شد
جنبش آذربایجان…شاهین زینعلی بیگناه است او را آزاد کنید
روزنامک…شاهین زینعلی از نویسندگان روزنامک بازداشت شد

دیدگاه شما چیست؟