شاهین زینعلی و بیژن جانفشان بازداشت شدند

به نام خداوند جان وخرد
پاینده ایران
شامگاه دوشنبه ۷ دی ماه ۱۳۸۸ شاهین زینعلی روزنامه نگار میهن پرست و از اعضای ائتلاف دانشجویان آزادیخواه ملی و بیژن جانفشان از یاران خانواده ی بزرگ پان ایرانیستها بازداشت شدند.
ازآنجائیکه این جوانان میهن پرست همواره دغده ی حفظ تمامیت ارضی ایران را داشته و به گذار مسالمت آمیز و به دور از خشونت جامعه ی ایرانی به سوی مردم سالاری اعتقاد داشته اند ,سازمان جوانان حزب پان ایرانیست ضمن ابراز تاسف از بازداشت این جوانان میهن پرست ,خواستار آزادی آنان می باشد.
پاینده ایران
سازمان جوانان حزب پان ایرانیست
۷دی ماه ۱۳۸۸ خورشیدی

دیدگاه شما چیست؟