ایران در آستانه یک جنبش ناسیونالیستی

 
سرزمین ایران و ملت آن اکنون چند ماهی است که به پا خواسته تا از ارزش های دموکراتیک و ملی و سکولار دفاع نماید و در برابر خودکامگی و خلافت مدرن پایداری کند. حرکت ملت در روزهای گذشته نشانگر شعور بالای ملی است و با توجه به روند اعتراضات خیابانی پس از انتخابات و بررسی جامعه شناسانه و روان شناسانه شعارها باید گفت خواست های مردم روز به روز ملی تر و ناسیونالیستی تر می شود.* ملت ایران به پای خواسته تا کشور و جامعه ای برپا نماید که در آن همه احزاب و سازمان های سیاسی از چپ و راست امکان حضور و فعالیت داشته باشند و هیچ فردی به علت داشتن اندیشه و مرام ویژه محاکمه نشود.از دید ما همه طیف های سیاسی از مارکسیست تا ناسیونالیست باید حق زیست در جامعه و دارای امکانات برابر برای عرضه ایده های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی خود باشند. در ایران آینده دو ویژگی اساسی در رژیم سیاسی باید رعایت گردد،نخست ماهیت دموکراتیک در بالاترین حد و پیش بینی اهرم های پاسداری از نهادهای دموکراتیک در حقوق اساسی و دوم ویژگی سکولار رژیم سیاسی است.در ایران فردا حوزه سیاسیت بایستی به کلی از حوزه امر قدسی و دیانت جدا و منفک باشد و این نتیجه ای است که امروز همه سیاست دانان ،سیاست گذاران و روشنفکران دینی و غیر دینی و حقوقدانان بدان رسیده اند. دولت ایران فردا دولتی است نیرومند و دموکراتیک در منطقه که تنها از منافع ملت ایران در جهان پاسداری می کند.
 * نگاهی به شعارهای مردم در روزهای گذشته نشانگر این نکته است که حرکت ملت ایران به سوی دموکراسی ماهیتی ملی و میهنی یافته است شعارهایی چون :نه غزه نه لبنان فقط ملت ایران/جانم فدای ایران،استقلال آزادی جمهوری ایرانی، نسل ما آریاست دین از سیاست جداست نمودار کامل این ادعا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.