برگزاری دادگاه سرور سامان آریامن در اهواز

جلسه دادگاه سرور سامان آریامن دانشجوی پان ایرانیست روز شنبه ۲۹ بهمن ماه در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی موسوی برگزار گردید.

در این جلسه به اتهامات وی از جمله تبلیغ علیه نظام، عضویت در حزب پان ایرانیست، توهین به بنیانگذار انقلاب و تشکیل گروه غیر قانونی مهر ایران پرداخته شد.

سامان آریامن دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اهواز است که در تاریخ هفدهم آبان​ماه امسال در منزل خود توسط ماموران اداره اطلاعات خوزستان بازداشت شد و پس از تحمل یکماه انفرادی و بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات، به زندان کارون اهواز منتقل گردید. وی پس از۶۱ روز در تاریخ ۱۸ دی​ماه با تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی آزاد گردید.

نیروهای امنیتی از ادامه اشتغال وی پس از آزادی ممانعت کرده اند.

دیدگاه شما چیست؟