ایران هسته‌ای ثبات را در خاورمیانه بیشتر خواهد کرد

عضو سابق شورای روابط خارجی آمریکا: 

ایران هسته‌ای ثبات را در خاورمیانه بیشتر خواهد کرد

 

پروفسور جان میرشایمر استاد دانشگاه شیکاگو و عضو سابق شورای روابط خارجی آمریکا در خصوص تحلیلهای اخیر خود درباره تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که یک ایران مجهز به سلاحهای هسته‌ای باعث ثبات در منطقه خواهد شد. علت این امر این است که سلاحهای هسته‌ای سلاحهایی برای بازدارندگی هستند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، پرفسور جان میرشایمر در اظهارات اخیر خود مدعی شده که وجود ایران هسته‌ای ثبات را در خاورمیانه بیشتر خواهد کرد. او که متعلق به مشی واقعگرایی تهاجمی است چنین استدلال کرده بود که سلاحهای هسته‌ای بر اساس قدرت بازدارندگی قادر خواهند بود که ثبات بیشتری را برای منطقه خاورمیانه به همراه آورند. این در حالی است که داشتن تسلیحات هسته‌ای از سوی ایران همواره رد شده و رهبری انقلاب نیز در فتوایی داشتن آنرا حرام دانسته‌اند. 
پروفسور جان میرشایمر نظریه‌پرداز واقعگرایی تهاجمی و استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و عضو سابق شورای روابط خارجی آمریکا در خصوص تحلیلهای اخیر خود درباره تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که یک ایران مجهز به سلاحهای هسته‌ای باعث ثبات در منطقه خواهد شد. علت این امر این است که سلاحهای هسته‌ای سلاحهایی برای بازدارندگی هستند. 
وی در ادامه تأکید کرد: ایران به سختی بتواند از سلاحهای هسته‌ای به عنوان مقاصد تهاجمی استفاده کند. اگر ایران سلاحهایی برای بازدارندگی داشته باشد آمریکا و اسرائیل قادر نخواهند بود تا ایران را در حال حاضر تهدید کنند. 
مؤلف “لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا” تأکید کرد: اگر علاوه بر اسرائیل کشورهای دیگر خاورمیانه هم تسلحیات هسته‌ای داشته باشند در این صورت ثبات در این منطقه بیشتر خواهد بود. اما همواره می‌توان احتمالی ولو اندک را برای استفاده از سلاحهای هسته‌ای قائل شد. 
نظریه پرداز واقعگرایی تهاجمی افزود: گاهی نیز ممکن است سطح یک جنگ از سطح متعارف به سطح هسته‌ای ارتقا یابد. بر این اساس از جنبه نظری هر گونه احتمالی ممکن است. می‌توان احتمال داد که ابعاد یک جنگ از سطح متعارف به سطح هسته‌ای ارتقا یابد. 
وی در ادامه تصریح کرد: این منطق از جنبه نظری قابل کاربست به منطقه خاورمیانه نیز خواهد بود. اگر چه احتمال به کار بردن تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه بسیار اندک است ولی به هر حال احتمالی برای آن قابل تصور است. 
میرشایمر در ادامه یادآور شد: اگر کشوری دارای سلاحهای هسته‌ای باشد، احتمال راه افتادن جنگ با آن کشور اندک است. اگر ایران امروز دارای سلاح هسته‌ای بود، آمریکا و اسرائیل قادر نبودند این کشور را مدام مورد تهدید قرار دهند. 
این استاد دانشگاه در پایان افزود: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که سلاحهای هسته‌ای، سلاحهای کشتار جمعی به شمار می‌روند که قادر به نابودی طرفین در یک جنگ هسته‌ای هستند. بر این اساس با دارا بودن چنین تسلیحاتی امکان جنگ بسیار بعید می‌نماید. 

 

 

 

 

 

دیدگاه شما چیست؟