ايران هسته‌اي ثبات را در خاورميانه بيشتر خواهد كرد

عضو سابق شوراي روابط خارجي آمريكا: 

ايران هسته‌اي ثبات را در خاورميانه بيشتر خواهد كرد

 

پروفسور جان ميرشايمر استاد دانشگاه شيكاگو و عضو سابق شوراي روابط خارجي آمريكا در خصوص تحليلهاي اخير خود درباره تسليحات هسته‌اي در خاورميانه به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا بايد توجه داشت كه يك ايران مجهز به سلاحهاي هسته‌اي باعث ثبات در منطقه خواهد شد. علت اين امر اين است كه سلاحهاي هسته‌اي سلاحهايي براي بازدارندگي هستند. 
به گزارش خبرگزاري مهر، پرفسور جان ميرشايمر در اظهارات اخير خود مدعي شده كه وجود ايران هسته‌اي ثبات را در خاورميانه بيشتر خواهد كرد. او كه متعلق به مشي واقعگرايي تهاجمي است چنين استدلال كرده بود كه سلاحهاي هسته‌اي بر اساس قدرت بازدارندگي قادر خواهند بود كه ثبات بيشتري را براي منطقه خاورميانه به همراه آورند. اين در حالي است كه داشتن تسليحات هسته‌اي از سوي ايران همواره رد شده و رهبري انقلاب نيز در فتوايي داشتن آنرا حرام دانسته‌اند. 
پروفسور جان ميرشايمر نظريه‌پرداز واقعگرايي تهاجمي و استاد علوم سياسي دانشگاه شيكاگو و عضو سابق شوراي روابط خارجي آمريكا در خصوص تحليلهاي اخير خود درباره تسليحات هسته‌اي در خاورميانه به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا بايد توجه داشت كه يك ايران مجهز به سلاحهاي هسته‌اي باعث ثبات در منطقه خواهد شد. علت اين امر اين است كه سلاحهاي هسته‌اي سلاحهايي براي بازدارندگي هستند. 
وي در ادامه تأكيد كرد: ايران به سختي بتواند از سلاحهاي هسته‌اي به عنوان مقاصد تهاجمي استفاده كند. اگر ايران سلاحهايي براي بازدارندگي داشته باشد آمريكا و اسرائيل قادر نخواهند بود تا ايران را در حال حاضر تهديد كنند. 
مؤلف “لابي اسرائيل و سياست خارجي آمريكا” تأكيد كرد: اگر علاوه بر اسرائيل كشورهاي ديگر خاورميانه هم تسلحيات هسته‌اي داشته باشند در اين صورت ثبات در اين منطقه بيشتر خواهد بود. اما همواره مي‌توان احتمالي ولو اندك را براي استفاده از سلاحهاي هسته‌اي قائل شد. 
نظريه پرداز واقعگرايي تهاجمي افزود: گاهي نيز ممكن است سطح يك جنگ از سطح متعارف به سطح هسته‌اي ارتقا يابد. بر اين اساس از جنبه نظري هر گونه احتمالي ممكن است. مي‌توان احتمال داد كه ابعاد يك جنگ از سطح متعارف به سطح هسته‌اي ارتقا يابد. 
وي در ادامه تصريح كرد: اين منطق از جنبه نظري قابل كاربست به منطقه خاورميانه نيز خواهد بود. اگر چه احتمال به كار بردن تسليحات هسته‌اي در خاورميانه بسيار اندك است ولي به هر حال احتمالي براي آن قابل تصور است. 
ميرشايمر در ادامه يادآور شد: اگر كشوري داراي سلاحهاي هسته‌اي باشد، احتمال راه افتادن جنگ با آن كشور اندك است. اگر ايران امروز داراي سلاح هسته‌اي بود، آمريكا و اسرائيل قادر نبودند اين كشور را مدام مورد تهديد قرار دهند. 
اين استاد دانشگاه در پايان افزود: نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه سلاحهاي هسته‌اي، سلاحهاي كشتار جمعي به شمار مي‌روند كه قادر به نابودي طرفين در يك جنگ هسته‌اي هستند. بر اين اساس با دارا بودن چنين تسليحاتي امكان جنگ بسيار بعيد مي‌نمايد. 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *