حمایت مالی وزارت ارشاد از نشریات تجزیه طلب و ضد وحدت ملی

حمایت مالی وزارت ارشاد از نشریات تجزیه طلب و ضد وحدت ملی

وزارت ارشاد در اقدامی شگفت انگیز از مطبوعات تجزیه طلب ، ضد وحدت ملی و قومگرا حمایت میکند. این روند که از سالهای گذشته با اعتراض مطبوعات متعهد و دلسوز مواجه شده است ،همچنان ادامه دارد و اعتراض های روزنامه نگاران و مطبوعات متعهد که با اقداماتی مانند انتشار مطلب ، نامه نویسی ومراجعه به مسولان انجام یافته ، تغییری در روند حمایت مالی وزارت  فرهنگو ارشاد اسلامی از مطبوعات تفرقه افکن و ضد وحدت ملی ایجاد نکرده است.

به گزارش «ایران شمالی» نشریات یاد شده که اغلب در حوزه محلی فعالیت دارند ، در مناطق قومی و درگستره توزیع استانی و چند استانی منتشر شده ( و به عنوام مثال در مناطق آذری نشین ) به طور مستمر به ایجاد مرزبندی قومی از طریق تحریک و تبلیغاحساسات قومی ، ایجاد تقابل بین زبان ملی ( فارسی ) با زبانهای قومی ،تحریف تاریخ ایران و تخریب بنیانهای هویت ملی ،استفاده از محمل زبان مادری برای تبلیغ علیه نظام اسلامی ، تبلیغ چهره های ادبی و سیاسی کشورهای همجوار ، استفاده از عبارتها و اصطلاحات مجعول و ضد ایرانی جغرافیایی ( مانند عبارتهای بیگانه ساخته آذربایجان جنوبی  و شمالی  )و… می پردازند.  در دوره اصلاحات ، زنجیره ای از مطبوعات محلی قومگرا وضد وحدت ملی در برخی مناطق کشور فعال شدند که برخی از این نشریات بعد ازسالها فعالیت در راستای تفرقه افکنی و تضعیف وحدت ملی ، در دوره اصلاحاتتوقیف شدند که از جمله این نشریات می توان به نشریه ” شمس تبریز ” ( درتبریز ) ، ” صدای ارومیه ” و ” نوید آذربایجان ” ( در ارومیه ) اشاره کرد، اما اغلب این نشریات که در شهرهایی مانند تبریز و بخصوص ارومیه  و …منتشر می شدند همچنان به انتشار خود ادامه داده و شگفت اینکه همین نشریاتزنجیره ای قومگرا از حمایتهای محتلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانندیارانه مالی ، بسته حمایتی و … برخوردارند ، در حالی که انتشار مطبوعاتقومگرا و ضد وحدت ملی در آزادترین کشورهای جهان نیز تحمل نمی شود.اما درجمهوری اسلامی ایران ، مطبوعات ضد وحدت ملی نه تنها منتشر می شوند ، بلکهاز برای گردانندگان این مطبوعات هر سال میلیونها تومان از بودجه بیتالمال جهت ادامه فعالیت پرداخت می شود ؟ !

حمایت وزارت ارشاد از مطبوعات محلی ضد وحدت ملی آنچنان است که امسالعلیرغم توقف خودخاسته فعالیت یکی از  نشریات یاد شده در ارومیه ( نشریه نآ ) و عدم انتشار آن در سال 1391 ، وزارت ارشاد مبلغ چهارمیلیون تومان درقالب بسته حمایتی به این نشریه که سابقه ای سیاه در فعالیت علیه منافعملی ،ایجاد تفرقه قومی ، تبلیغ به نفع یک دولت ضد اسلامی همجوار و…دارد ، هدیه کرده است ؟

نشریه  ( د ) در ارومیه که در شناسنامه آن ، نام یک نماینده سابق ارومیهبه عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسول درج شده است ، هنجار شکنی گسترده ای رادر راستای تخریب و تضعیف وحدت ملی مرتکب می شود. تیتر اول شماره 118 آنچنین است : ” نقش زبان رسمی در مرگ تدریجی زبان مادری ” ! همین نشریه درمطلبی دیگر آشکارا شهید شیخ محمد خیابانی را به عنوان کسی معرفی میکند که” استقلال اذربایجان ” به همت او محقق شد ! عبارت ” بزرگ بینی خود وتحقیر زبان و فرهنگ دیگران در کشور ” تیتر اول شماره 119 همین نشریه است.در همین شماره نشریه  برخی اعضای گروهکهای ضد ایرانی مانند فرقه دمکرات (فعال در باکو ) و چریکهای فدایی تبلیغ شده اند واشعارو مطالب تفرقهافکنانه درج شده است …

نشریه ” و ” از جمله نشریاتی است که اگر چه ترتیب انتشار آن ماهانه استاما به صورت نامنظم  به زبان آذری و فارسی در تهران منتشر می شود ، صاحبامتیاز آن فردیست که اسم وی درکتاب ” روتارینها ، لاینزها و فراماسونرهایایران ” منتشره از سوی یک مرکز معتبر ( سازمان اسناد انقلاب اسلامی ) جزوتشکیلات فراماسونری درج شده است . این نشریه با رویکرد قومی همجنان منتشرمیشود…

نشریه ” س ” در تبریز منتشر میشود. در شناسنامه این نشریه ، جای نام مدیرمسول خالی است .( بر خلاف قانون مطبوعات ) در شماره 264 این نشریه مطلبیبه قلم صاحب امتیاز نشریه ” و ” درج شده که در آن عبارتهای مجعول و ضدایرانی ” اذربایجان جنوبی ” ( به جای آذربایجان ایران ) و” آذربایجانشمالی ” ( به جای جمهوری آذربایجان یا ایران شمالی ) درج شده است !

نشریه ” آ ” دیگر نشریه قومی و ضد وحدت ملی است که در ارومیه منتشر میشود.” فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی را تاسیس کنید ” تیتر اول شماره 125این نشریه است . در همین شماره ، امپراتوری اشکانیان به عنوان ” دولتبزرگ ترک “معرفی شده است !

مجله ” آ . آ ” که در تبریز منتشر میشود ، نیز به طور مستمر رویکرد قومیدارد . در شماره 61 و 62 این مجله نیز مطالبی از افراد فعال در جریانتجزیه قومی درج شده است …

نشریات نامبرده شده تنها نمونه ای از نشریات قومگرا و ضد وحدت ملی هستندکه به طور مستمر در سایه حمایت مالی وزارت ارشاد قرار دارند و علاوه برحمایت مالی ، بی توجهی وزارت ارشاد به اصلاح ، تعطیل و توقیف اینگونهنشریات موجب جری تر شدن آنها گردیده است ، به گونه ای در پاسخ به برخیاعتراضات تلفنی شهروندان در انتشار مطالب ضد وحدت ملی ، می گویند : ” مااز سوی وزارت ارشاد ازادی درایم و شما بروید و هر کاری از دستتان برآیدانجام دهید “

گفتنی برخی از این نشریات از حمایتهای خاصی نیز برخوردارند ، مثلا نشریه” ن . آ ” در سال 1384 با تلاش  روزنامه نگاران متعهد ارومیه و برخینمایندگان دلسوز مجلس شورای اسلامی توقیف شد ، اما در سال 1387 ناگهانهمین نشریه دوباره در ارومیه منتشر شد ، در پاسخ به پیگیریهای روزنامهنگاران متعهد درباره چگونگی انتشار این نشریه ضد وحدت ملی و بیگانه گرا ،معلوم گردید که با ترفندهای خاص نشریه نامبرده به طور پنهانی و بدونتوزیع همگانی ، منتشر و از سوی ارشاد اعلام وصول گردیده است.

برخی روزنامه نگاران در تبریز و ارومیه ، علت تداوم انتشار نشریات ضدوحدت و امنیت ملی را ، بی توجهی مسولان وزارت ارشاد به مطبوعات محلی وکارکرد آنها و عدم آگاهی از اهمیت مطبوعات محلی در مهندسی افکار عمومیاقوام ، بی توجهی و محافظه کاری مدیران کل ارشاد استانها و هراس اینمدیران از برخورد های واکنش برانگیز  و نیز عدم احساس مسولیت مسولانوزارت ارشاد در توزیع صحیح و هوشمند یارانه های مالی می دانند ، سردبیریکی از نشریات متعهد درباره کمکهای وزارت ارشاد به مطبوعات ضد وحدت ملیگفت : ” وزارت ارشاد به جای اصلاح یا توقیف ا نشریات ضد وحدت ملی وبیگانه گرا ، آنان را مورد حمایت مالی قرار داده که در حقیقت تشویقاینگونه مطبوعات به فعالیت علیه منافع ملی و آرمانها و اهداف نظام جمهوریاسلامی است . در حوزه مطبوعات محلی چندان لازم نیست که امریکایی ها ودشمنان دیگر سرمایه گذاری کنند ، زیرا وزارت ارشاد این کار را انجام میدهد . “


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *