پیام تسلیت سازمان برون مرز پان ایرانیست به مناسبت در گذشت مهندس رضا کرمانی

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد …

با اندوه بسیار باخبر شدیم که سرور مهندس رضا کرمانی، یار دیرگام، مبارز نستوه و دبیرمسئول پیشین حزب پان ایرانیست، بامداد امروز در بیمارستان صنعت نفت تهران جهان خاکی را بدرود گفت.
reza kermani

سرور کرمانی از نوجوانی در کنار دیگر یاران پان ایرانیستِ خود چون شادروانان محسن پزشکپور، دکتر محمدرضا عاملی تهرانی، و مهدی صفارپور کوششهای سیاسی خود را آغاز کرد و تا آخرین لحظه‌ای که توان داشت از مبارزه در جهت استقرار حاکمیت ملی و علیه خودکامگی هیئت حاکمه باز نایستاد.

این ایرانیار گرانبار، در درازای بیش از شش دهه کوشش‌های اجتماعی، سهم بسزایی در پرورش نسل‌های دوم و سوم پان ایرانیست داشت. تنها آموزش تئوریک او نبود که به شاگردانش درس می‌داد. پایمردی و استقامت او خاری بود در چشم سران خودکامۀ جمهوری اسلامی و درسی عملی بود برای شاگردانش.

در دهه‌های چهل و پنجاه خورشیدی، به مدت چند سال مسئول تشکیلات حزب پان ایرانیست در خوزستان بود. بسیاری از پان ایرانیست‌های آن دیار، بخش عمده‌ای از آموزشهای پان ایرانیستی خود را مدیون آن رادمرد روانشاد هستیم. در‌‌ همان سال‌ها به مدت کوتاهی، به سمت شهرداری خرمشهر برگزیده شد. در آن دوران کوتاه، چنان خدمات شایانی انجام داد که او را بعنوان یک شهردار نمونه زبانزد همگان کرده بود.

بار‌ها، و بیشتر در سالهای اخیر، وزارت اطلاعات و قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی او را بازداشت و زندانی کردند. تا زمانی که جان به جان آفرین سپرد هنوز تحت تعقیب مزدوران نظام قرار داشت. بسیاری از یاران و شاگردان او هم اکنون در زندانهای مخوف آن رژیم ایران ستیز بسر می‌برند.

راه او راه آزادگی، یگانگی، و سرفرازی ایران بود. روانش شاد که راهش همیشه پررهرو خواهد بود.

از سوی سازمانهای برونمرزی حزب پان ایرانیست

ناصر پل

پیوند همیشگی : http://www.pan-iranist.info/?p=5882

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *