بیانیه انتخاباتی شماره ۲ سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در ۲۲ خرداد ماه جاری، با صدور بیانیه‌ای موضع خود در مقابل یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور را اعلام کرد. پیش‌تر این سازمان در بیانیهٔ شماره نخست خود پیرامون این دوره از انتخابات با تاکید بر این نکته که در یکی از حساسترین برهه‌های تاریخی ایران به سر می‌بریم و با توجه به شرایط ویژهٔ حاکم بر کشور از تمام هم اندیشان و اعضا خواسته بود با پرهیز از ساده انگاری ذهنی، تقلیل موضوع و بادرک پیچیدگی مساله به اندازهٔ کافی و لازم، بهترین تصمیم برای برون رفت از انسداد و بحران در کشور را اتخاذ نمایند.

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در بیانیه دوم خود ضمن اعلام عدم شرکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تشریح کرده است که به اصلاحات واقعی در عرصه سیاسی معتقد است و دو مشی شرکت و عدم شرکت با تعهد به اصلاحات، که از سوی هموطنان و فعالان سیاسی ارائه شده است را، دو امتداد یک مسیر می‌داند و تاکید می‌کند که با شناخت اصلاحات، مبنا، ضرورت و ابعاد آن، این دو تاکتیک می‌باید انرژی لازم برا ی حرکت تکمیلی را فراهم آورند و با شناخت از موقعیت، توان‌های مکمل هم سنخ در برابر یکدیگر قرار نگیرند. امیدواریم کسانی که با این دیدگاه پای صندوق‌های رای خواهند رفت در تشخیص مصداق موفق باشند و فرد منتخب، واجد ویژگی‌های تعهد به حقوق ملت در بعد داخلی و خارجی بوده، و از شجاعت و تعهد لازم جهت دفاع از حقوق و دستاوردهای ملی در برابر قدرتهای بزرگ برخوردار بوده و از استقلال و حاکمیت ملت دفاع و به اصلاحات وفادار باشد.

متن کامل بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به شرح زیر است:

 

www.paniranist.info

 

به نام خداوند جان و خرد

پاینده ایران

«حزب پان ایرانیست در انتخابات شرکت نمی‌کند»
ملت بزرگ ایران،
امیدوار بودیم با توجه به وضعیت کنونی ایران در نظام بین الملل و تحریم و انزوایی که بر «ایران مادر» عارض شده است، حاکمیت کشورمان نیاز به همدلی و حضور آگاهانهٔ ملت را درک و شرایط را برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشتشان فراهم کند، امیدوار بودیم حاکمیت اجازه دهد قوه و توان لازم برای پاسداری از حقوق ملی و عبور از بحران‌ها فراهم آید، امیدوار بودیم حاکمیت بر انسداد سیاسی فائق گشته، راه را برای سازندگی، پیشرفت و استفاده از توان همهٔ فرزندان ایران باز نماید. امیدوار بودیم و این انتظار حداقلی را داشتیم که کاندیداهای ریاست جمهوری با چنان وسعت نظری گزینش شوند که دست کم امکان مشارکت مشروط و همراه با اعتراض را فراهم آورند. اما، به هر روی این انتظار‌ها و خواسته‌ها برآورده نگردید و هیات حاکمه با تاکید بر شیوه‌های شکست خوردهٔ سابق مانع از حضور واقعی همهٔ مردم ایران در صحنه انتخابات شد.

با احترام به کاندیداهای موجود که حق آن‌ها می‌دانیم خود را در معرض رای مردم بگذارند، حزب پان ایرانیست از آنجا که نمی‌تواند این شیوهٔ احراز صلاحیت‌ها و تبعیض‌های ناروا را تایید کند و از سوی دیگر میان افرادی که تایید صلاحیت شده‌اند شخصی را نزدیک به خواسته‌ها و دیدگاه‌های خود نمی‌بیند از این جهت در انتخابات روز جمعه، بیست و چهارم خرداد ماه شرکت نخواهد کرد.

ما همچنان با تاکید بر اصلاحات واقعی، به طرح نظرات و اتخاذ مواضع مبادرت کرده و نحوهٔ عملکرد خود را با ضرورت عمل به اصلاحات یا ایجاد شرایط امکان اصلاح در عمل و نظر، تنظیم می‌کنیم. امروز بر این باور هستیم که با فاصله‌ای که میان فکر و عمل با اصلاحات بوجود آمده از سوی هیات حاکمه، محل بروز اصلاح به بیرون از حاکمیت منتقل شده و آگاهی به این امر وظایف، شخصیت و عملکرد سیاسی جامعه را تعیین خواهد کرد.

در این می‌ان، برخی از هموطنان و فعالان سیاسی با تعهد و باور به اصلاحات، معتقدند با شرکت در انتخابات، امکان ایجاد فضای لازم برای شروع دوبارهٔ اصلاح ولو با حداقل‌ها می‌سر و خطرات خارجی برطرف می‌شود، حزب پان ایرانیست به رغم آنکه در انتخابات شرکت نخواهد کرد ولی با احترام به این دیدگاه، هر دو مشی شرکت و عدم شرکت با تعهد به اصلاحات را، دو امتداد یک مسیر می‌داند و تاکید می‌کند که با شناخت اصلاحات، مبنا، ضرورت و ابعاد آن، این دو تاکتیک می‌باید انرژی لازم برای حرکت تکمیلی را فراهم آورند و با شناخت از موقعیت، توان‌های مکمل هم سنخ، در برابر یکدیگر قرار نگیرند. امیدواریم کسانی که با این دیدگاه پای صندوق‌های رای خواهند رفت در تشخیص مصداق موفق باشند و فرد منتخب، واجد ویژگی‌های تعهد به حقوق ملت در بعد داخلی و خارجی باشد، از شجاعت و تعهد لازم جهت دفاع از حقوق و دستاوردهای ملی در برابر قدرتهای بزرگ برخوردار بوده و از استقلال و حاکمیت ملت دفاع کرده و به اصلاحات وفادار باشد.

در پایان، اگر چه وضعیت داخلی کشور افق روشنی را نشان نمی‌دهد ولی ما، همچنان با خوش بینی و امید، به آینده می‌نگریم. بر اصلاحات و طی مسیر عظمت و سربلندی ایران بزرگ باور داریم و در پای آن خواهیم ایستاد. معتقدیم تک تک فرزندان این سرزمین در تعیین سرنوشت ملی مسولیتی تاریخی دارند و باید حاکمیت ملت برقرار و قدرت حاکمه به ارادهٔ ملی مشروط باشد و حکومت قانون حد و حدود آزادی‌ها و حقوق را تعیین کند. راه حل عبور از بحران، شناخت این منطق تاریخیست و امنیتی کردن فضای سیاسی کشور و تحمیل نگاه و دیدگاه خاص و یک سویه بر هم میهنان چاره ساز این اوضاع نخواهد بود. از حاکمیت می‌خواهیم با نگاه به این مهم در شیوهٔ سلوک حکومتی خود تغییراتی بنیادین ایجاد کرده و فضای امنیتی را از سر احزاب، رسانه‌ها و جامعهٔ مدنی ایران بردارد و اجازه دهد همه دست در دست هم در دفع خطرات و حرکت به سوی ایده آل‌ها حرکت کنیم.

حزب پان ایرانیست با تاکید دوباره بر ضرورت دنبال کردن راه اصلاحات و تن دادن به ملزومات آن همگان را برای حرکت هماهنگ به سوی آیندهٔ درخشان فرا می‌خواند و ابراز امیدواری می‌کند که مسیر اصلاحات به معنای صحیح و ضرور آن با تعهد به این مهم و مبارزه با خودخواهی‌ها و فرصت طلبی‌ها هر چه زود‌تر هموار شود.

 

پاینده ایران

 

سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

تهران – ۲۲ خرداد ۱۳۹۲

 

پیوند دایمی : http://www.pan-iranist.info/?p=5896

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *