مصاحبه ی مهندس رضا کرمانی با صدای آمریکا و تشدید فشارها بر حزب

روز گذشته سرور رضا کرمانی از پیشکسوتان پان ایرانیست در مصاحبه با شبکه ی تلویزیونی صدای آمریکا به تشریح وضعیت حزب در داخل ایران و افزایش فشارها بر فعالیتها و اندامان آن پرداختند که از آن جمله می توان به جلوگیری نظام از تشکیل کنگره ی حزب , احکام قضایی سنگین حبس برای چند تن از اعضا مانند سروران ابوالفضل عابدینی ,حسین شهریاری ,شاهین زینعلی و ادامه ی فشارها بر سایر پان ایرانیستها اشاره کرد. سرور کرمانی همچنین خاطرنشان کردند تا زمان تشکیل کنگره ی قانونی حزب پان ایرانیست ,این تشکیلات در داخل ایران نماینده ی رسمی ندارد

برای مشاهده این مصاحبه به سایت رسمی حزب پان ایرانیست مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.