پیام تسلیت جمعی از اعضای سازمان جوانان پان ایرانیست به سرور حجت کلاشی

پاینده ایران

 

با ناراحتی بسیار آگاه شدیم سرور حجت کلاشی از اعضای حزب پان ایرانیست در سوگ مادربزرگ خود داغدار شده اند.

 

درگذشت این بانوی گرانقدر را به همرزم گرامی مان، سرور حجت کلاشی و خانواده میهن پرست ایشان دل آرامی  می گوییم و برای بازماندگان آرزوی صبر و تندرستی داریم.

 

 

جمعی از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست

۱۳ آذرماه ۱۳۹۲

دیدگاه شما چیست؟