دیدار محمد نوری زاد با مادر ابوالفضل عابدینی

محمد نوری زاد ابتدای هفته جاری به دیدار مادر ابوالفضل عابدینی، زندانی پان ایرانیست در رامهرمز رفت.

او پس از دیدار با مادر ابوالفضل عابدینی در صفحه فیس بوک خود نوشت:

دیدار با مادر ابوالفضل عابدینی در رامهرمز

در رامهرمز به دیدار مادر ابوالفضل عابدینی می‌روم و ازطرف همهٔ مردمانی که او را نمی‌شناسند و نمی‌دانند نابکاران عرصه را براو و بر فرزند فهیم و درستکار و مردمی‌اش تنگ کرده‌اند، از وی پوزشخواهی می‌کنم.

به او می‌گویم: مادر، ما را ببخشای که قدر زحمت‌های تو را در پرورش فرزند نازنینی چون ابوالفضل ندانسته‌ایم و ناجوانمردانه زندانی‌اش کرده‌ایم. بخاطر چه؟ بخاطر اینکه ابوالفضل از رنج کارگران هفت تپه خبردارمان کرد. از کارگرانی که سال‌ها‌‌ رها شده بودند و سال‌ها حقوق نگرفته بودند و صدایشان را کسی نمی‌شنید. ابوالفضلی که درهر کجا کژی می‌دید برمی آشفت. ابوالفضلی که غمخوار واماندگان بود. ابوالفضلی که بر خلاف تمایل حاکمان، نمی‌خواست نفهمد. و بخاطر همین فهم موّاجش، به ناراستی‌ها و کاستی‌های متعمدانه اعتراض می‌کرد و می‌گداخت و خواستار درستی و درستکاری مسئولانی می‌شد که هم بی‌لیاقت بودند و هم دستشان کج بود!

ابوالفضل عابدینی را بخاطر همین رفتار فهیمانه‌اش، و بخاطر اعتراضش به بی‌لیاقتی‌ها و کجرفتاری‌ها – با وحشیانه‌ترین رویهٔ ممکن و با هجوم و شکستن درِ خانه بازداشت و روانهٔ زندان می‌کنند و طی یک نمایش از پیش مشخص یازده سال حبس برایش تدارک می‌بینند. وی بیش از چهارسال است که به مرخصی نیامده است. یک نگاهی به صورت این مادر بیندازید. نظام اسلامی ما با چه کسانی در افتاده است؟

 

1480518_581578471912517_1386987476_n

دیدگاه شما چیست؟