مذاکرات کارشناسان هسته ای ایران و گروه ۵+۱ در وین آغاز شد

مذاکرات کارشناسان هسته ای ایران و گروه پنج بعلاوه یک از روز چهارشنبه دروین آغاز شد.

عباس عراقچی، عضوارشد تیم مذاکره کننده ایران روز سه شنبه  گفت این مذاکرات، مقدمه ای برای مذاکرات ۲۶ تا ۲۹ اسفند بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، در سطح مدیران کل سیاسیخواهد بود.

همزمان، در جلسه روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین درباره ایران، نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کردند که  برای دست یافتن به توافق جامع و نهایی، ضروری است که ایران تمامی ابهام ها درمورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایش را رفع کند.

دیدگاه شما چیست؟