فریاد دانشگاه تبریز،نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

گزراشی از دانشگاه تبریز: علی فتحی:صبح 13 آبان صدها تن از دانشجویان دانشگاه تبریز با گردهمایی در برابر ساختمان مرکزی همزمان با سایر شهرهای ایران به نابسانانی های اخیر در کشور اعتراض کردند. دانشجویان با شعارهای:مرگ بر دیکتاتور،مرگ بر بیست و سی،نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران،مرگ بر روسیه…. فریادهای اعتراضی خود را شروع کردند. اعتراض و حرکت دانشجویان تبریز تا زمانی که حراست دانشگاه وارد عمل شد و اقدام به گرفتن کارت دانشجویان نمود و پس از چندی عده ای از بسیجیان با شعار انحرافی و ضدملی هم غزه هم لبنان،جانم فدای ایران و نیز پرچم لبنان و فلسطین وارد میدان شدند و با پراکنده شدن دانشجویان عرصه برای این گروه باز شد. گفتنی است در بیرون از دانشگاه میدان های اصلی تبریز از جمله میدان دانشگاه و آبرسان با حضور ماموران امنیتی مسدود شده بود.

http://www.youtube.com/watch?v=zB1tN5fpZlA&feature=player_embedded

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.