بيانيه سازمان جوانان حزب پيرامون وضعيت سرور شاهين زينعلي

به نام خداوند جان و خرد
پاينده ايران
سقف افق مطلوب شما شايسته قامت تاريخي ما نيست
رابعه عدويه مي گويد:”در روز قيامت بر در جهنم مي ايستم و مي گويم هر كسي را كه مي خواهيد به جهنم وارد كنيد گناهش را بر دوش من بگذاريد و او را رها كنيد.”
سرور شاهين زينعلي بيش از ده روز است كه شامگاهان از منزل در مقابل ديده ي مادر و خواهرانش بازداشت و به محل نامعلومي منتقل شده كه خانواده  وي تا كنون تماسي از ايشان نداشته است
آري ما پان ايرانيستها حاضريم بر در جهنم بي عدالتي بايستيم –و لابد سرور شاهين زينعلي نيز هم چنين باشد- و بگوئيم گناه آزادگان را بر دوش ما بنويسيد و آنها را رها كنيد و از اين بابت گله و شكوه اي نيست ; همه  بايد آماده ي پرداخت هزينه باشند و هستيم .بزرگي و آزادگي يك ملت, انتخاب والامنشي و گريز از تحقير و حقارت با تكيه به زيست سرفراز ملي به راحتي و بي پرداخت هزينه ميسر نيست,اما اندكي انصاف!شما با مبارزان طرفيد نه با خانواده و بستگان و زن و بچه و والدين مبارزان!گناه مادر ايشان چيست كه مي بايست در بي خبري از فرزند بسر برد!؟
سازمان جوانان حزب پان ايرانيست بازداشت هاي گسترده و احكام سنگين قضايي نسبت به معترضين و كوشندگان اجتماعي و سياسي جامعه بزرگ ايران را به شدت محكوم كرده و همچنان با تكيه بر اصول شفاف و مشي روشن خود,راه درست خروج از بحران را در احترام به حقوق حقه ي ملت ,ايجاد فضاي باز و گسترش آزاديهاي سياسي,تعطيلي خشونت و اتخاذ مشي گفتگوي همدلانه با نيت حقه و حسنه ي آبادي وطن ميان همه نيروهاي سياسي و اجتماعي در فقدان حكمراني فاعده ي عزيز بلا جهت و تمكين از برابري ابناءوطن مي داند,باشد كه بتوانيم بجاي تنازع داخلي و كاستن از قدرت والاي ملي در كنار يكديگر با قبول تفاوتها و تفكرها بسوي افق هاي روشن گام برداريم.
پاينده ايران
سازمان جوانان حزب پان ايرانيست
ديماه 1388 خورشيدي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *