امید دهدار زاده با قرار وثیقه 60 میلیونی آزاد شد

امید دهدار زاده از اعضای حزب پان ایرانیست در خوزستان که چندی پیش در منزل مسکونی خود مورد بازداشت نیروهای امنیتی قرار گرفته بود امروز بصورت موقت و با قرار وثیقه 60 میلیونی آزاد شد .
این جوان عرب زبان که به دلیل فعالیتهای ملی گرایانه اش مورد خشم نیروهای امنیتی قرار گرفته بود امروز در حالی آزاد شد که وضعیت جسمیش بیانگر میزان فشاری بود که در دوران بازداشت متحمل شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.