یادداشت رسمی:ما زیرزمینی نبوده ایم ،نیستیم و نخواهیم شد.


حزب پان ایرانیست چند دهه ای است در تاریخ سیاسی در هیات شناخته شده ی حزبی به فعالیت خود ، جهت و شکل بخشیده و اکنون که عرصه بر این دست از فعالیتها تنگ شده می کوشد همچنان فعالیتهای “حزبی”و نه چیزی مغایر با آن را با قدرت و امکانات خود ادامه دهد .فعالیت های حزبی در ایران یکی از سخت ترین شرایط سیاسی – امنیتی را تجربه می کند به بهانه ماده 10 احزاب دیری بود بسیاری از احزاب موجود در ایران که حاضر به اخذ مجوز از وزارت کشور نبودند ،در حوزه ی خارج از قدرت رسمی با تحمل شدائد به فعالیت خود ادامه می دادند .بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری و اعتراضات مردمی مجوز حزب مجاهدین”انقلاب اسلامی”و جبهه مشارکت از سوی ماده 10 احزاب لغو شد و احتمال لغو امتیاز از مجمع روحانیون و حزب اعتماد ملی نیز مطرح گردید .حزب پان ایرانیست بر غیر دموکراتیک بودن و وجه مغایرت ماده 10 قانون احزاب با قانون اساسی زمانی که اعضای حزب مشارکت ، اعتماد ملی،مجمع روحانیون مبارز و مجاهدین انقلاب اسلامی بر مسند قدرت بودن،اشاره داشت و معترض این ماده که تضییع کننده حقوق شهروندی و خلاف قانون هست،می بود.اکنون دایره معترضین به این ماده و دیگر موانع شکل گیری فرایند تحزب و جامعه مدنی در ایران به داخل حاکمیت گسترش یافته است.ما نیز عمیقا با فرایندی که بصورت سیستماتیک فعالیتهای مدنی را مسدود و به عمد سعی در گسترش حرکتهای سیاسی به شکل رادیکال دارند مخالفیم و می پنداریم انسداد راه فعالیت سیاسی چیزی نیست جز مجال بروز دادن فعالیتهای زیرزمینی و گاه مسلحانه.از اینروست با حفظ مخالفت اصولی خود با ماده 10 احزاب و بطور کلی قانون احزاب-که مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است- با لغو امتیاز احزاب موجود که سیستم جهت انسداد سیاسی اعمال می کند مخالفیم و تاثر شدید خود را از لغو امتیاز این احزاب اعلام می داریم .دقیقا در همین نقطه است که تاکید و اصرار بر فعالیتهای حزبی با انگشت گذاشتن بر کارویژه های یک حزب در جامعه ،چند برابر می شود و باید فعالیتهای مدنی –قانونی احزاب را علیرغم مخالفتهای تمامیت خواهان استمرار بخشید.

ما پان ایرانیست ها نیز با علم به حقوق شهروندی خود و با توجه بر ظرفبتهای قانونی موجود و کوشش در جهت ارتقاء فضای ذهنی جامعه و سپس ارتقاء چارچوبهای رسمی ،سعی خواهیم کرد به شدت به سمت فعالیتهای رسمی و شناخته شده ی حزبی و نه چیزی مغایر با آن حرکت کنیم.از اینرو ما در طول حیات حزبی نه زیرزمینی بوده ایم ،نه هستیم و نه خواهیم بود .فعالیت ما فعالیت حزبی است که لازمه آن صیانت از جامعه مدنی است!

پاینده ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *