ارسال پرونده «وطن امروز»، «یالثارات الحسین» و «۹ دی» به مراجع قضایی

در جلسه امروز هیأت نظارت بر مطبوعات پرونده روزنامه «وطن امروز» و هفته‌نامه‌های «۹ دی» و «یالثارات الحسین» به مراجع قضایی ارسال و هفته‌نامه «یالثارات الحسین» توقیف شد.

 

b6ee6524ba532d00bb5441a8080698f7

به گزارش خبرگزاری ها، در جلسه امروز هیئت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز و تغییر وضعیت نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۳۹ نشریه و پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مجوز انتشار دریافت کردند. همچنین تقاضاهای تغییر وضعیت تعدادی از نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۴ تغییر صاحب امتیازی و ۶ تغییر مدیر مسئولی مورد موافقت قرار گرفت.

در ادامه این جلسه به روزنامه «وطن امروز» به دلیل نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی و به استناد تبصره۲ ماده۵ قانون مطبوعات تذکر و پرونده این روزنامه به مرجع قضایی ارسال شد.

هفته نامه «یالثارات الحسین» به استناد بندهای ۸ و۱۱ ماده۶ قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده۱۲ آن قانون توقیف و پرونده تخلفات آن نشریه جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.

به هفته نامه «۹دی» بر اساس بندهای۸ و ۱۱ ماده۶ قانون مطبوعات تذکر و پرونده تخلفات این هفته نامه به مرجع قضایی ارسال شد.

دیدگاه شما چیست؟