بازداشت چهار عضو حزب پان ایرانیست در فرودگاه اهواز

بر اساس اخبار رسیده ساعاتی پیش نیروهای امنیتی با ورود به محوطه فرودگاه اهواز چهار تن از یاران و اعضای حزب پان ایرانیست را در کمال بی احترامی و به طرزی وحشیانه بازداشت کردند .سروران کرمانی و سلیمانی که از تهران برای شرکت در مراسم چهلم درگذشت دکتر ابراهیم میرانی عضو شورای عالی رهبری حزب پان ایرانیست که قرار بود فردا ۷ اسفند برگزار گردد به خوزستان رفته بودند به همراه دو تن از یاران دیگر در فرودگاه اهواز بازداشت شده و به مکانی نامعلوم منتقل شدند .شایان ذکر است که از سویی دیگر نیروهای امنیتی و انتظامی به منزل سرور فرهاد باغبانی یورش برده و منزل وی را مورد تجسس و بازرسی قرار داده و کامپیوتر و وسایل شخصی وی را با خود بردند.اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد

دیدگاه شما چیست؟