درخواست سازمان عفو بین الملل برای آزادی ابوالفضل عابدینی

پاینده ایران

سازمان عفو بین الملل طی درخواستنامه ای از مقامات نظام اسلامی خواستار آزادی فوری ابوالفضل عابدینی نصر ,روزنامه نگار ,فعال حقوق بشر و از اندامان حزب پان ایرانیست شد

عابدینی پیشتر چندین بار از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و به بهانه های گوناگون از جمله عضویت در گروه مدافعان حقوق بشر ,مصاجبه با رسانه های بیگانه و ارتباط با دولتهای خارجی (!)تحت بازداشت قرار گرفت که در آخرین مورد پس از ضرب و شتم به یازده سال حبس تعزیری محکوم گردید

در بیانیه ی سازمان عفو بین الملل مشخصا به شکنجه و ضرب و شتم وی  در زندان اوین و توسط عمال رژیم اشاره شده است

متن درخواستنامه ی عفو بین الملل و اقدام فوری جهت آزادی ابوالفضل عابدینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.